Usługi

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
*
Telefon kontaktowy
E-mail
*
Treść

Przygotowanie raportu bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego

Aby wykazać zgodność danego produktu z wymaganiami bezpieczeństwa , przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

 

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego powinien zawierać co najmniej następujące elementy:


1. Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego
Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego, w tym identyfikację chemiczną substancji (w tym nazwę chemiczną, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, jeśli jest to możliwe) i ich zamierzoną funkcję. W wypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwę i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy.

2. Właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego
Właściwości fizyczne i chemiczne substancji lub mieszanin oraz produktu kosmetycznego.
Stabilność produktu kosmetycznego w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach przechowywania.

3. Jakość mikrobiologiczna
Specyfikacje mikrobiologiczne substancji lub mieszaniny i produktu kosmetycznego. Szczególną uwagę należy zwracać na kosmetyki stosowane w okolicach oczu, ogólnie na błony śluzowe, na skórę uszkodzoną, u dzieci w wieku poniżej trzech lat, u osób starszych i osób, u których obserwuje się nieprawidłowe reakcje immunologiczne.
Wyniki badania obciążeniowego.

4. Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie
Czystość substancji i mieszanin.
W razie obecności śladowych ilości substancji niedozwolonych, dowody na to, że ich uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych.
Istotne właściwości materiału, z którego wykonano opakowanie, w szczególności jego czystość i stabilność.

5. Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie
Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie produktu. Rozumowanie powinno być uzasadnione, w szczególności w świetle ostrzeżeń i innych wyjaśnień na etykietach produktu.

6. Narażenie na działanie produktu kosmetycznego
Dane dotyczące narażenia na działanie produktu kosmetycznego, uwzględniające wnioski z sekcji 5 w odniesieniu do:

  • Miejsca (miejsc) zastosowania;
  • Powierzchni aplikacji;
  • Ilości zastosowanego produktu;
  • Czasu trwania i częstotliwości stosowania;
  • Normalnej(-ych) i dającej(-ych) się racjonalnie przewidzieć drogi (dróg) narażenia;
  • Populacja (populacje) docelowa(-e) lub narażona(-e). Należy również wziąć pod uwagę potencjalne narażenie określonej populacji.