Usługi

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
*
Telefon kontaktowy
E-mail
*
Treść

Pełnienie roli osoba odpowiedzialnej

Osoba odpowiedzialna gwarantuje spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w rozporządzeniu (WE) NR 1223/2009 przez każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny w zakresie:

 

 • Bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, z uwzględnieniem w szczególności:
  • prezentacji, w tym zgodności z dyrektywą 87/357/EWG;
  • oznakowania;
  • instrukcji użycia i usuwania;
 • Zapewnienie produkcji zgodnej z Dobrą Praktyką Produkcyjną (ISO 22716)
 • Oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • Przygotowaniu dokumentacji technicznej kosmetyku
 • Pobierania próbek i wykonywanie analiz
 • Dokonanie zgłoszenia kosmetyku w odpowiedniej bazie danych (CPNP)
 • Ocenę wyrobu pod kątem substancji zakazanych  i ograniczonych w stosowaniu 
  • Niedozwolonych
  • Podlagająacym ograniczeniom
  • Barwników
  • Substancji konserwujących
  • Substancji promieniochronnych 
 • Weryfikacji warunków  zastosowania substancji  CSM ( jeżeli występują )
 • Zgłoszenie nanomateriałów  innych  niż  te wykorzystywane  jako barwniki, substancje promieniochronne lub substancje konserwujące podlegające uregulowaniom na mocy art. 14, (WE) 1223/2009.
 • Ocena opakowań pod kątem możliwych migracji substancji niebezpiecznych
 • Ocena kosmetycznego wyrobu gotowego lub prototypu pod kątem adekwatności zastosowanych metod badań
  • na podstawie danych źródłowych
 • Oznakowanie kosmetyku
 • Analiza zgodności oświadczeń producenta o tym,  że produkt nie został testowany na zwierzętach
 • Audyt zgodności wyrobu kosmetycznego (polega na ocenie  poszczególnych elementów związanych z dopuszczeniem wyrobu na rynek i bezpieczeństwa jego stosowania)