Usługi

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
*
Telefon kontaktowy
E-mail
*
Treść

Klasyfikacja wyrobu

Jednym z istotnych elementów wprowadzenia wyrobu kosmetycznego do obrotu na terenie unii europejskiej jest jego klasylifikacja. Zgodnie z dyrektywą 76/768/EEC i nowym rozporządzeniem 1223/2009/EC to producent kosmetyku jest zobowiązany do jego właściwej kwalifikacji. Jest to niezwykle ważne ponieważ to określa czy wyrób jest zgodny z definicją wyroby kosmetycznego jaki obowiązuje w UE.

Zgodnie z art.2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 NR 1223/2009 „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała;

Potwierdzenie klasyfikacji wyrobu

Gdy produkt kosmetyczny zostanie odpowiednio sklasyfikowany. Producent lub inna osoba odpowiedzialna może przygotowywać wymaganą dokumentację wyrobu.

Aby pomóc producentowi powyższym procesie oferujemy usługę - potwierdzenia klasyfikacji. Eksperci  TMPC zapewnią prawidłową klasyfikację wyrobu i jeśli to konieczne, będą kontaktować się z właściwymi organami państwa członkowskiego UE, w imieniu producenta, aby uzyskać potwierdzenie klasyfikacji produktu.

Korzyście z klasyfikacji wyrobu przez GMPC:

  • Uproszczenie procedury wejścia na Rynek UE
  • Rozwiązanie sporów z osobami trzecimi (np. instytucjami , itp.)
  • Określenie czy wyrób nie należy do kategorii „granicznych”
  • Zapewnienie potwierdzenia klasyfikacji dla wyrobu