Usługi

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
*
Telefon kontaktowy
E-mail
*
Treść

System ISO 22716

Międzynarodowa norma ISO 22716 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu jakości w branży kosmetycznej. Wdrożenie Systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009 pozwala spełnić unijne i krajowe wymagania prawne odnośnie zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek wyrobów kosmetycznych.

Organizacje dla których system ISO 22716 jest wymagany

Wszystkie firmy produkujące kosmetyki (także konfekcjonujące) są zobowiązane do stosowania systemu zarządzania jakością zgodnego z norma ISO 22716.

 

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu Jakości ISO 22716:2009:

 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 22716 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej
 • Udział w audycie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba)

Wdrożenie i certyfikacja systemu ISO 22716 zapewnia następujące korzyści:·

 

 • warunek wprowadzania wyrobu do obrotu;
 • łatwy monitoring nadzoru nad realizacją strategii poprzez określenie mierzalnych wskaźników sukcesu;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności;
 • poprawa komunikacji w firmie ( zmniejszenie ilości wewnętrznych konfliktów) poprzez jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość wyrażonej w polityce jakości;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu ISO 22716;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrzne i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.