Usługi

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
*
Telefon kontaktowy
E-mail
*
Treść

Audyt regulacyjny wyrobu kosmetycznego

Audyt regulacyjny wyrobu polega na sprawdzeniu i ocenie czy wprowadzony do obrotu wyrób spełnia wymagania europejskie lub/i krajowe a także czy sprzedawca posiada właściwe uprawnienia do jego dystrybucji lub sprzedaży.

Audyt regulacyjny obejmuje:

 

  • stosowanie Dobrej Praktyki Produkcji zgodnie z ISO 22716 , o której mowa w art. 8 dyrektywy 1223/2009;
  • ocene bezpieczeństwa kosmetyku, o której mowa w art. 10 dyrektywy 1223/2009;
  • ocenę spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji produktu, o których mowa w art. 11 dyrektywy 1223/2009;
  • zakres pobierania próbek i wykonywania analiz, o których mowa w art. 12 dyrektywy 1223/2009;
  • spełnienia wymogów w zakresie zgłaszania kosmetyków, o których mowa w art. 13 dyrektywy 1223/2009;
  • stosowania ograniczeń dotyczących substancji, o których mowa w art. 14, 15,16 i 17 dyrektywy 1223/2009;
  • spełnienia wymogów w zakresie testów na zwierzętach, o których mowa w art. 18 dyrektywy 1223/2009;
  • spełnienia wymogów w zakresie oznakowania, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2, 5 i 6 dyrektywy 1223/2009;
  • spełnienia wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie, o których mowa w art. 20 dyrektywy 1223/2009;
  • spełniania wymogów z zakresie publicznego dostępu do informacji, o którym mowa w art. 21 dyrektywy 1223/2009;
  • spełnienia wymagań informowania o ciężkim działaniu niepożądanym, o którym mowa w art. 23 dyrektywy 1223/2009;
  • spełnienia wymogów dotyczących informacji o substancjach, o których mowa w art. 24 dyrektywy 1223/2009.

Korzyści z audytu regulacyjnego

 • Wiarygodna, niezależna i obiektywna ocena zgodności z obowiązującym prawem z zakresu bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego.
 • Zapobieganie działaniom mogącym przyczynić się do strat finansowych związanych z produkcją niezgodnych wyrobów.
 • Sprawdzenie czy dany system produkcji jest właściwie nadzorowany i efektywny pod katem zapewnienia jakość.
 • Określenie potrzeb z zakresie dostosowania stosowanych procedur i systemów do wymagań prawnych.